Mail Home

20 лет с вами!227

Изготовление и тиражирование бланков строгой отчетности

Четверг, 21 августа 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 9273

Навчально-курсовий комбінат (НКК), основною діяльністю якого, відповідно до отриманої ліцензії, є професійна підготовка, перепідготовка та короткострокове виробниче навчання кадрів головного підприємства та інших замовників, видає учням, які здобули професійну освіту, диплом державного зразка, по закінченні короткострокового виробничого навчання – посвідчення та довідки. 

Посвідчення і довідки про проходження короткострокового виробничого навчання виготовлюються на НКК за зразком свідоцтва, затвердженого Міністром праці та погодженого Міністром освіти, але без номерів та серій, які властиві бланкам суворої звітності.

При перевірці КРУ було вказано, що підприємством, за відсутності ліцензії, здійснювалося виготовлення (тиражування) бланків суворої звітності (довідок та свідоцтв). Чи правомірні висновки КРУ?

Прочитайте статью полностью »

Відкриття суб’єктами господарювання рахунків у банку

Четверг, 21 августа 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 20173

У ст. 44 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі – ГКУ) викладено основні принципи здійснення підприємницької діяльності, серед яких згадано і право на самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом. Тобто підприємець не обмежений у виборі партнерів, у тому числі обслуговуючих банків, за умови дотримання вимог чинного законодавства (наприклад, наявність у банка-партнера ліцензій на здійснення певних видів банківських операцій).

Прочитайте статью полностью »

Об удержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов

Четверг, 21 августа 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 8251

Предприятие заключило два договора займа с юридическими лицами — резидентами Российской Федерации и Кипра. Ежеквартально осуществляется выплата процентов по займам. В соответствии с международными договорами, ратифицированными Украиной, такой доход облагается у источника выплаты резиденту РФ — 10%, резиденту Кипра — 0%. Предприятие ежеквартально подает отчет об удержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов по выплатам доходов резиденту РФ. Необходимо ли подавать такую отчетность по выплатам резиденту Кипра, если его доход не облагается налогом?

Прочитайте статью полностью »

Збори до ПФУ з окремих видів господарських операцій у 2008 році

Суббота, 26 апреля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 5863

Історія появи зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій дуже цікава. В далекому 1998 році в країні у самому розпалі була криза неплатежів. Тому з метою забезпечення погашення заборгованості з виплати пенсій, збільшення надходжень до Пенсійного фонду Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій» від 31.08.98 р. № 957/98, були введені ці збори. Спочатку планувалась їх тимчасова дія на період до повного погашення заборгованості з виплати пенсій, але завдяки Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування”» від 22.10.98 р. № 208-XIV дані збори стали майже постійними.

Прочитайте статью полностью »

Земельные отношения

Четверг, 24 апреля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 6166

При расчете суммы арендных платежей по землям коммунальной собственности на 2008 г. предприятие использовало данные договора аренды земельного участка и, соответственно, задекларировало сумму годовой арендной платы, указанную в договоре. Сотрудники ГНИ не согласны с правильностью составления декларации, указывая на несоответствие задекларированной суммы минимальному размеру арендной платы, измененному с 01.01.2008 г., и требуют привести ее к размеру, предусмотренному действующим законодательством. Правомерны ли такие требования? Можно ли относить в состав валовых расходов суммы арендной платы, начисленной по новым правилам, если в договор аренды изменения не внесены?

Прочитайте статью полностью »

Компенсация проезда работников

Четверг, 24 апреля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 11561

Як відобразити у бухгалтерському та податковому обліку компенсацію витрат на проїзд до місця роботи працівників, які проживають в іншому населеному пункті, якщо такі виплати передбачені колективним договором? Якими документами необхідно оформити ці компенсації?

Згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5, вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування відноситься до складу фонду оплати праці.

Прочитайте статью полностью »

Некоторые «командировочные» вопросы

Среда, 23 апреля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 5922

Согласно Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу командированному в пределах Украины работнику возмещается плата за бронирование места в гостиницах в размере не более 50% его стоимости за одни сутки.

В каком размере компенсируются расходы по бронированию — 50% от стоимости номера или 50% от стоимости самого бронирования?

Прочитайте статью полностью »

Составляем отчет по форме «1-аудит»

Четверг, 28 февраля 2008 г.
Рубрика: Компьютер для аудитора | Аудит (Украина)   Просмотров: 7515

Примечание от 2011 года: Форма отчета, приведенная в данной статье уже устарела, но методика работы со сводными таблицами может быть полезна в повседневной работе аудитора при анализе табличных данных.

Решением Аудиторской палаты Украины от 16 января 2007 г. № 170 «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги)», утвержден отчет по форме «1-аудит», который следует сдавать до 15 марта года, следующего за отчетным.

Для подготовки этого отчета, в качестве исходных данных, нам понадобятся дебетовые обороты по счету 360 в разрезе контрагентов. На основе этих данных сформируем таблицу следующего вида:

Прочитайте статью полностью »

Сдача в наём объектов ЖКХ

Пятница, 15 февраля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 6940

В состав предприятия входит подразделение ЖКХ, оказывающее платные услуги населению, а также услуги по сдаче жилья в наем работникам предприятия и сторонним лицам. Часть сдаваемых в наем объектов жилфонда числится на балансе предприятия, а часть — за ФГИ. Данная деятельность предусмотрена уставом предприятия и является прибыльной.

Является ли деятельность по предоставлению вышеуказанных услуг хозяйственной?

Можно ли амортизировать такие объекты жилфонда или следует руководствоваться пп. 8.1.4 Закона «О налогообложении прибыли предприятий», согласно которому не подлежат амортизации «расходы бюджетов на строительство и содержание сооружений благоустройства и жилых домов»?

Прочитайте статью полностью »

Уголь на бытовые нужды

Четверг, 14 февраля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 7105

Угледобывающее предприятие ежемесячно несет расходы по безвозмездному предоставлению своим сотрудникам и пенсионерам угля для бытовых нужд.

Возникает ли в связи с такой передачей объект обложения НДФЛ?

Отражаются ли валовые расходы по таким операциям?

Относятся ли такие расходы в состав валовых доходов?

Возникнут ли налоговые обязательства по НДС?

Прочитайте статью полностью »

Налогообложение распределенной прибыли консорциума

Четверг, 17 января 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 6788

Предприятие осуществило взнос в уставный капитал консорциума (Украина). Каков порядок налогообложения части распределенной прибыли, полученной данным предприятием?

Прочитайте статью полностью »

Учет расходов на содержание зооуголка

Вторник, 15 января 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 6843

На производственном предприятии для отдыха рабочих создан зооуголок. Как правильно учитывать в бухгалтерском и налоговом учете расходы на содержание в зооуголке декоративных птиц?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в налоговом учете сумм тендерного обеспечения

Четверг, 10 января 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 7502

Акционерным обществом без долей государства в уставном капитале разработан специальный внутренний документ — Порядок приобретения работ, услуг, товаров, предусмотренный финансовой политикой в целях оптимального использования средств предприятия. В действующей на сегодня редакции Порядка не было предусмотрено использование системы тендерного обеспечения, поэтому Тендерным комитетом были предложены соответствующие изменения к Порядку. Как суммы тендерного обеспечения следует отразить в налоговом учете?

Прочитайте статью полностью »

Учет доплат при исчислении среднего заработка

Пятница, 4 января 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 7667

Некоторым работникам предприятия, временно переведенным на нижеоплачиваемую работу, производится доплата до среднего заработка. Под тем же кодом операции (условно — 338) осуществляются и доплаты до среднего заработка в случае невыполнения плана бригадой. Различаются ли указанные виды доплат и порядок их учета, если они попадают в расчетный период при исчислении среднего заработка в следующих периодах?

Прочитайте статью полностью »

Ремонты основных средств, выявленных при инвентаризации

Пятница, 30 ноября 2007 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 7199

На предприятии в процессе инвентаризации выявлены материальные ценности. По правилам бухгалтерского учета они отражены в составе основных средств, их стоимость оценена экспертной комиссией, состоящей из работников предприятия. В дальнейшем в отношении таких объектов ОС осуществлялись ремонты.

Каким образом отразить эти ремонтные затраты в налоговом учете, и могут ли к ним применяться нормы п. 8.7 Закона «О налогообложении прибыли предприятий»?

Прочитайте статью полностью »