Mail Home

20 лет с вами!250

Розрахунки філії з бюджетом та фондами, пов’язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати

Вторник, 14 октября 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 10121

Багато підприємств, у зв'язку з розширенням своєї діяльності, відкривають філії в інших територіальних одиницях. При цьому новостворені філії використовують працю найманих осіб шляхом укладення з ними трудових договорів. Розглянемо у цьому контексті питання сплати філією податків та внесків, пов'язаних з нарахуванням та виплатою заробітної плати, до місцевих бюджетів та фондів пенсійного і соцстрахування.

Прочитайте статью полностью »

Налогообложение экспортных операций

Вторник, 14 октября 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 9909

Предприятие систематически осуществляет операции по отгрузке продукции ж/д транспортом, в т. ч. на экспорт. Договором предусмотрена доставка товара за счет поставщика до станции назначения, где и происходит переход права собственности на товар. При экспортных операциях временной промежуток между передачей перевозчику, переходом права собственности и фактическим вывозом товара составляет несколько месяцев. Сотрудники ГНИ, руководствуясь письмом ГНАУ от 07.03.2008 г. № 4501/7/16-1517-18, настаивают на том, что налоговое обязательство по НДС возникает в момент передачи груза перевозчику. Правомерны ли такие требования?

Прочитайте статью полностью »

Закрытие счета в банке

Среда, 10 сентября 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 16540

Підприємство має декілька поточних рахунків в різних банках. Керівництвом прийнято рішення про закриття одного з рахунків. Які документи необхідно подати до банку? Чи потрібно повідомляти податковий орган про закриття рахунку? Як у бухгалтерському та податковому обліку відобразяться операції з перерахування залишків коштів на рахунок підприємства в іншому банку?

Прочитайте статью полностью »

НДС при научно-исследовательских работах за счет бюджета

Вторник, 2 сентября 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 5907

Організація–платник ПДВ виконує науково-дослідні роботи, що фінансуються з бюджету через рахунки Державного казначейства. Чи поширюється на такі роботи пільговий порядок оподаткування ПДВ і чи діє зазначена пільга для співвиконавців робіт?

Прочитайте статью полностью »

Отпуск работникам учреждений образования, которые не подчинены Министерству образования

Четверг, 21 августа 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 7231

Навчально-курсовий комбінат (НКК) є відокремленим підрозділом державного промислового підприємства, яке підпорядковується Мінвуглепрому. Основною діяльністю НКК, відповідно до отриманої ліцензії, є підготовка та перепідготовка кадрів головного підприємства та інших замовників. 

Працівникам НКК (керівному складу та педагогам) надаються основні щорічні відпустки тривалістю 42 та 56 календарних днів. 

При перевірці КРУ, з посиланням на положення Закону «Про відпустки», Галузевої угоди та Колективної угоди підприємства, було зазначено, що НКК має відомче підпорядкування і не входить до системи Міносвіти, тому тривалість щорічних відпусток працівників не може перевищувати 28 календарних днів. Чи правомірні висновки КРУ?

Прочитайте статью полностью »

Изготовление и тиражирование бланков строгой отчетности

Четверг, 21 августа 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 9439

Навчально-курсовий комбінат (НКК), основною діяльністю якого, відповідно до отриманої ліцензії, є професійна підготовка, перепідготовка та короткострокове виробниче навчання кадрів головного підприємства та інших замовників, видає учням, які здобули професійну освіту, диплом державного зразка, по закінченні короткострокового виробничого навчання – посвідчення та довідки. 

Посвідчення і довідки про проходження короткострокового виробничого навчання виготовлюються на НКК за зразком свідоцтва, затвердженого Міністром праці та погодженого Міністром освіти, але без номерів та серій, які властиві бланкам суворої звітності.

При перевірці КРУ було вказано, що підприємством, за відсутності ліцензії, здійснювалося виготовлення (тиражування) бланків суворої звітності (довідок та свідоцтв). Чи правомірні висновки КРУ?

Прочитайте статью полностью »

Відкриття суб’єктами господарювання рахунків у банку

Четверг, 21 августа 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 20552

У ст. 44 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі – ГКУ) викладено основні принципи здійснення підприємницької діяльності, серед яких згадано і право на самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом. Тобто підприємець не обмежений у виборі партнерів, у тому числі обслуговуючих банків, за умови дотримання вимог чинного законодавства (наприклад, наявність у банка-партнера ліцензій на здійснення певних видів банківських операцій).

Прочитайте статью полностью »

Об удержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов

Четверг, 21 августа 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 8424

Предприятие заключило два договора займа с юридическими лицами — резидентами Российской Федерации и Кипра. Ежеквартально осуществляется выплата процентов по займам. В соответствии с международными договорами, ратифицированными Украиной, такой доход облагается у источника выплаты резиденту РФ — 10%, резиденту Кипра — 0%. Предприятие ежеквартально подает отчет об удержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов по выплатам доходов резиденту РФ. Необходимо ли подавать такую отчетность по выплатам резиденту Кипра, если его доход не облагается налогом?

Прочитайте статью полностью »

Збори до ПФУ з окремих видів господарських операцій у 2008 році

Суббота, 26 апреля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 5993

Історія появи зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій дуже цікава. В далекому 1998 році в країні у самому розпалі була криза неплатежів. Тому з метою забезпечення погашення заборгованості з виплати пенсій, збільшення надходжень до Пенсійного фонду Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій» від 31.08.98 р. № 957/98, були введені ці збори. Спочатку планувалась їх тимчасова дія на період до повного погашення заборгованості з виплати пенсій, але завдяки Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування”» від 22.10.98 р. № 208-XIV дані збори стали майже постійними.

Прочитайте статью полностью »

Земельные отношения

Четверг, 24 апреля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 6285

При расчете суммы арендных платежей по землям коммунальной собственности на 2008 г. предприятие использовало данные договора аренды земельного участка и, соответственно, задекларировало сумму годовой арендной платы, указанную в договоре. Сотрудники ГНИ не согласны с правильностью составления декларации, указывая на несоответствие задекларированной суммы минимальному размеру арендной платы, измененному с 01.01.2008 г., и требуют привести ее к размеру, предусмотренному действующим законодательством. Правомерны ли такие требования? Можно ли относить в состав валовых расходов суммы арендной платы, начисленной по новым правилам, если в договор аренды изменения не внесены?

Прочитайте статью полностью »

Компенсация проезда работников

Четверг, 24 апреля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 11818

Як відобразити у бухгалтерському та податковому обліку компенсацію витрат на проїзд до місця роботи працівників, які проживають в іншому населеному пункті, якщо такі виплати передбачені колективним договором? Якими документами необхідно оформити ці компенсації?

Згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5, вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування відноситься до складу фонду оплати праці.

Прочитайте статью полностью »

Некоторые «командировочные» вопросы

Среда, 23 апреля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 6052

Согласно Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу командированному в пределах Украины работнику возмещается плата за бронирование места в гостиницах в размере не более 50% его стоимости за одни сутки.

В каком размере компенсируются расходы по бронированию — 50% от стоимости номера или 50% от стоимости самого бронирования?

Прочитайте статью полностью »

Составляем отчет по форме «1-аудит»

Четверг, 28 февраля 2008 г.
Рубрика: Компьютер для аудитора | Аудит (Украина)   Просмотров: 7665

Примечание от 2011 года: Форма отчета, приведенная в данной статье уже устарела, но методика работы со сводными таблицами может быть полезна в повседневной работе аудитора при анализе табличных данных.

Решением Аудиторской палаты Украины от 16 января 2007 г. № 170 «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги)», утвержден отчет по форме «1-аудит», который следует сдавать до 15 марта года, следующего за отчетным.

Для подготовки этого отчета, в качестве исходных данных, нам понадобятся дебетовые обороты по счету 360 в разрезе контрагентов. На основе этих данных сформируем таблицу следующего вида:

Прочитайте статью полностью »

Сдача в наём объектов ЖКХ

Пятница, 15 февраля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 7062

В состав предприятия входит подразделение ЖКХ, оказывающее платные услуги населению, а также услуги по сдаче жилья в наем работникам предприятия и сторонним лицам. Часть сдаваемых в наем объектов жилфонда числится на балансе предприятия, а часть — за ФГИ. Данная деятельность предусмотрена уставом предприятия и является прибыльной.

Является ли деятельность по предоставлению вышеуказанных услуг хозяйственной?

Можно ли амортизировать такие объекты жилфонда или следует руководствоваться пп. 8.1.4 Закона «О налогообложении прибыли предприятий», согласно которому не подлежат амортизации «расходы бюджетов на строительство и содержание сооружений благоустройства и жилых домов»?

Прочитайте статью полностью »

Уголь на бытовые нужды

Четверг, 14 февраля 2008 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Просмотров: 7329

Угледобывающее предприятие ежемесячно несет расходы по безвозмездному предоставлению своим сотрудникам и пенсионерам угля для бытовых нужд.

Возникает ли в связи с такой передачей объект обложения НДФЛ?

Отражаются ли валовые расходы по таким операциям?

Относятся ли такие расходы в состав валовых доходов?

Возникнут ли налоговые обязательства по НДС?

Прочитайте статью полностью »