Mail Home

Садівниче товариство як неприбуткова організація

Четверг, 7 октября 2010 г.
Просмотров: 29279
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: ,

Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на декабрь 2009 г.

Чи може садівниче товариство, організаційно-правовою формою якого є обслуговуючий кооператив, бути зареєстроване у вигляді неприбуткової організації?

Нині питання щодо визначення організаційно-правової форми садівничого товариства залишається відкритим. Зокрема, вирішується, чи воно є громадським об'єднанням згідно із Законом України «Про об'єднання громадян» від 16.06.92 р. № 2460-XII (далі – Закон про об'єднання громадян), чи є обслуговуючим кооперативом згідно із Законом України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV (далі – Закон про кооперацію).

Відповідно до Закону про кооперацію кооператив – це «юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування, а обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності».

За напрямками діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, медичними тощо. При цьому згідно із Законом про об'єднання громадян об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Згідно зі ст. 3 цього Закону це може бути громадська організація. Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Висновок про те, що садівниче товариство за організаційно-правовою формою є обслуговуючим кооперативом, а не громадським об'єднанням, базується на нормах Закону про кооперацію, про що вказав Держкомпідприємництва у своєму листі від 21.02.2006 р. № 1339. З урахуванням цього при перереєстрації товариств державними реєстраторами змінювалась організаційно-правова форма товариств  без згоди більшості членів садівничого товариства.

Але розпорядженням КМУ від 30.09.2009 р. № 1180-р визначені заходи щодо забезпечення відновлення та захисту права власності на земельні ділянки (користування ними) членів садівничих товариств, садово-городніх, житлово-будівельних та гаражних кооперативів. Держкомпідприємництва у листі від 19.10.2009 р. № 12673 надав відповідні рекомендації безпосередньо товариствам та державним реєстраторам для усунення недоліків при реєстрації.

Відповідно до абз. «г» пп. 7.11.1 та пп. 7.11.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон про прибуток) до неприбуткових установ та організацій відносяться інші, ніж визначені в абзаці «б» цього підпункту Закону, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів. Від оподаткування звільняються доходи таких неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Згідно з пп. 7.11.13 цього Закону під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності.

На виконання п. 1.4 Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом ДПАУ від 11.07.1997 р. № 232, наказом ДПАУ від 03.07.2000 р. № 355 затверджено Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) (далі – Порядок № 355). Упровадження Порядку № 355 забезпечує реєстрацію та облік установ і організацій та має на меті використання єдиної методики обліку неприбуткових організацій та установ в органах ДПС. Присвоєння установам та організаціям коду ознаки здійснюють місцеві органи ДПС.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для інших, ніж визначені в абзаці «б» пп. 7.11.1 Закону про прибуток, юридичних осіб, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів, необхідно керуватися Законом про прибуток, Законом про об'єднання громадян та іншими нормативно-правовими актами.

На думку інспекторів ДПІ на місцях та деяких фахівців, садівничі товариства, віднесені до складу обслуговуючих кооперативів згідно із Законом про кооперацію, не зважаючи на припис щодо інших нормативно-правових актів, не належать до неприбуткових організацій.

На нашу думку, цей висновок наразі є суперечливим. Не можна звужено розглядати положення Порядку № 355, оскільки принципи та зміст господарської діяльності садівничих товариств, визначені статутом, незалежно від їх організаційно-правової форми, свідчать про отримання саме таких доходів, які визначені пп. 7.11.5 Закону про прибуток.

Таким чином, садівничі товариства цілком можуть відповідати ознакам неприбуткових організацій. І якщо вони провадять відповідно до статуту лише основну діяльність, яка не передбачає одержання прибутку, то вони можуть бути зареєстровані як неприбуткові організації. У разі якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть відповідно до чинного законодавства передбачати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до реєстру неприбуткових організацій.

Ольга Буркун

Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

Людмила Сафонова

Бухгалтер-експерт


Оцените статью, пожалуйста:

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru livejournal.ru yandex.ru