Аудиторські послуги

Обов'язковий аудит

Як правило, обов'язковий аудит проводиться для підтвердження публічної фінансової звітності суб'єктів господарювання відповідно до законодавства. Результати такого аудиту цікаві акціонерам, власникам, інвесторам, регуляторам.

 

Обов'язковий аудит, як правило, припускає тривалу взаємодію між нами і замовником. Крім того, ви можете замовити:

 • регулярні щоквартальні перевірки бухгалтерського обліку по заздалегідь затвердженому графіку з поглибленим аналізом розрахунків з бюджетом і фондами соціального страхування;
 • підготовку та контроль правильності фінансової звітності;
 • трансформацію фінансової звітності у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

Вартість проведення аудиту фінансової звітності встановлюється з урахуванням необхідного часу на обов'язкове оформлення повного пакету робочої документації аудитора, який складається за результатами перевірки суб'єкта господарювання.

Ми також надаємо послуги з надання звіту про думку аудитора щодо Звіту керівництва, який емітенти цінних паперів подають в НКЦПФР, починаючи зі звіту за 2018 рік, у складі річного звіту, у відповідності з вимогами ст. 401 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок".

Мінімальна вартість одного дня роботи фахівця фірми по підтвердженню фінансової звітності залежить від обсягів.

 

Ініціативний аудит

Найчастіше проведення ініціативного аудиту передує податковій перевірці. Аудиторська перевірка в цьому разі є одним з кращих способів забезпечити безпеку керівників і працівників бухгалтерської служби підприємства від зазіхань органів контролю.

З боку фірми робота завжди виконується з прицілом на «нульовий» акт податкової перевірки. Що це означає?

Серед наших клієнтів є підприємства, які на протязі кількох років роботи з нами жодної копійки не заплатили за результатами перевірок, оскільки податкова йшла з «нульовими» актами. Звісно, важливим фактором, який впливає на відсутність платежів по необгрунтованим вимогам податкової, є принципповість керівництва підприємства. Мы пропонуємо берегти гроші!

Замовляючи ініціативний аудит, Ви отримуєте:

 • перевірку правильности ведення бухгалтерського обліку у відповідності з П(С)БО або МСФЗ;
 • контроль правильности декларування та сплати всіх обов'язкових платежів;
 • представлення інтересів підприємства при перевірках органів контролю, а також, в разі необхідності, в суді;
 • бесплатні консультації з питань спілкування з представниками податкової інспекції;
 • пільговий тариф на консультації.

 

Супутні послуги

Інколи від аудитора вимагається незалежна думка з якого-небудь питання, яке відноситься до діяльності підприємства. Наприклад, це може бути:

 • кваліфікована оцінка компетентності бухгалтерського персоналу,
 • присутність при проведенні інвентаризації і оцінка коректності її проведення,
 • аналіз окремих вузьких питань господарської діяльності,
 • складання наказів про облікову політику підприємства в відповідності с П(С)БО (МСФЗ),
 • та інші задачі, вирішення яких вимагає думки або присутності незалежного аудитора.

 

Зазвичай аудиторська перевірка проводиться на території підприємства замовника бригадою з кількох фахівців. Це найкращий варіант, який забезпечує, по-перше, якість послуг, а також максимальну швидкість роботи, а, відповідно, і найменшу вартість, оскільки наші співробітники працюють в тісному контакті з працівниками бухгалтерської служби підприємства.

Також ми можемо прийняти первинні документи та облікові регістри з складанням опису і виконати документальну перевірку, не виїжджаючи на підприємство. В цьому разі необхідна взаємодія з бухгалтерською службою здійснюється по телефону, електронній пошті або через кур'єрів.

Будь-яка наша робота закінчується наданням звіту про перевірку. У звіті вказуються всі виявлені відхилення, дається їх кількісна та якісна оцінка, а також рекомендації по виправленню цих відхилень.

 

Вартість послуг

З урахуванням нашого багаторічного досвіду ми надаємо якісні аудиторські послуги.

Вартість послуг залежить від виду послуги, об'єму роботи і часу, необхідного і фактично витраченого на виконання роботи.