Який механізм взаємодії та порядок оподаткування неприбуткових організацій і волонтерів?

Чи оподатковуються військовим збором витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, за договором між підприємством та навчальним закладом в сумі, що не перевищує граничної величини доходу у вигляді заробітної плати, що дає право на ПСП на кожен повний або неповний місяць такого навчання та понад зазначену суму?

Чи оподатковуються військовим збором витрати на оплату навчання у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів?

Чи оподатковуються військовим збором витрати на винагороду, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім зазначеної у пп. 2.1.3 Інструкції № 5, за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання?

Чи оподатковується військовим збором компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту?

За яких умов сільськогосподарське підприємство – суб'єкт спеціального режиму оподаткування з ПДВ вважається платником зазначеного податку на загальних підставах? Як на це впливають операції з постачання основних фондів?

Уплачивает ли экологический налог плательщик – собственник транспортного средства?

В договоре аренды земли с физическим лицом (не субъектом предпринимательской деятельности) установлен срок уплаты аренды: 50 % годовой суммы – до 15 августа, 50 % – до 15 ноября. В 2012 г. налоговая категорически настаивает на уплате всей суммы годовой арендной платы до 29 августа, ссылаясь на ст. 286–287 НКУ и не принимая во внимание нормы договора аренды. Никаких налоговых уведомлений физическое лицо не получало. В договор изменения не внесены, сроки уплаты остались неизменными. Когда физическое лицо должно уплачивать арендную плату за землю и каковы последствия ее неуплаты до 29 августа?

Какие отчеты в налоговые, пенсионные и статистические органы следует продолжать подавать, если деятельность предприятия временно приостановлена?

Уплачивается ли земельный налог физлицом-единщиком на 2-й группе, который осуществляет предпринимательскую деятельность в нежилом помещении многоквартирного дома?

Необходимо ли уплачивать экологический налог за временное хранение бытовых отходов в урнах и контейнерах?

Хто і як сплачує екологічний податок для пересувних джерел забруднення?

Платник податку перерахував податкові зобов'язання не на той рахунок. До яких наслідків це може призвести?

Чи потрібно сплачувати «хмільний збір» за безалкогольне пиво?

Налоговый инспектор настаивает на применении в Расчете сбора за загрязнение окружающей природной среды нормативов для этилированного бензина. Каким образом можно доказать, что бензин является неэтилированным? Возможно ли это сделать только на основании Закона «О запрете ввоза и реализации на территории Украины этилированного бензина»?

Page 1 of 2