Пунктом 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), встановлено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою...

Published in Статья

Відповідальність за порушення касової дисципліни в чинному законодавстві представлена у вигляді адміністративної відповідальності посадових осіб суб'єкта господарювання та фінансової відповідальності суб'єктів господарювання. Ця відповідальність визначена за порушення граничної суми розрахунків готівкою, встановлених постановою КМУ від 06.06.2013 р. № 210 (далі – Постанова № 210), – згідно із ст. 16315 «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)» КпАП та за порушення норм з регулювання обігу готівки – згідно з Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436).

Published in Статья

Чем грозит субъекту хозяйствования игнорирование с 01.01.2013 г. требований Закона об РРО в части ежедневного представления отчетности по РРО в налоговую службу?

Считается ли принятой налоговая декларация, отправленная заказным письмом с уведомлением о вручении, которое вернулось к отправителю с отметкой об истечении срока хранения?

В бухгалтерии хранится информация о клиентах-физлицах, а в кадровом отделе – о работниках. Распространяются ли требования Закона о защите персональных данных на такую информацию?

При якій кількості працівників у штаті підприємства необхідно вводити посаду відповідального за охорону праці? Чи передбачена відповідальність за відсутність такої посади?

Чи передбачена відповідальність за втрату книги обліку трудових книжок чи за порушення правил її ведення?

У статті проаналізовано ситуацію, коли на підприємстві відбувається зміна головних бухгалтерів. Ключове питання – хто і за що має відповідати.
Отже, розглянемо конкретний приклад. У вересні на роботу був прийнятий новий головний бухгалтер, а вже на початку жовтня на підприємстві почалася планова податкова перевірка. Чи відповідає новий бухгалтер за відомості, вказані в декларації на прибуток за 9 місяців, а також у деклараціях з ПДВ за липень та вересень (з від'ємним значенням минулих періодів)? Чи несе відповідальність новий бухгалтер за неподання платіжних доручень на сплату податків у серпні, а також за неперерахування ПДФО при виплаті заробітної плати за серпень? До кого у зазначених випадках застосовуються адміністративні штрафи – до попереднього чи до нового головного бухгалтера?

Published in Статья

Какая ответственность предусмотрена для юридических лиц и физлиц-предпринимателей за выплату наемным работникам заработной платы в размере ниже минимального (в том числе при неполной занятости), а также за незаключение с наемными работниками трудового договора?

Published in Статья

В соответствии с п. 6 Порядка выдачи Свидетельства об уплате единого налога свидетельство необходимо вернуть в налоговую в течение 5 дней по истечении срока его действия. Как быть если свидетельства за 2007 и 2008 годы остались невозвращенными и какие санкции за это могут быть применены к частному предпринимателю?