Дії платника податку після отримання нових сертифікатів електронних ключів

Monday, 10 December 2012
Hits: 10228
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на октябрь 2011 г.

Закінчився строк дії сертифіката електронних ключів, які використовувалися для подання електронної податкової звітності. Чи потрібно після отримання нових сертифікатів повідомляти податкові органи або вносити зміни в договір про визнання електронних документів?

Наказом ДПАУ від 10.04.2008 р. № 233 затверджено Інструкцію з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку (далі – Інструкція № 233). Текст примірного договору про визнання електронних документів визначено у додатку 1 до цієї Інструкції.

Відповідно до п. 6 р. III Інструкції № 233 орган ДПС, де зареєстрований платник податків, на його запит:

– видає два примірники договору;

– записує на електронний носій платника податків безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді;

приймає від платника податків підписані та скріплені печаткою (для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності за наявності печатки) два примірники договору та електронний носій з посиленими сертифікатами відкритих ключів;

– після підписання договору вносить відповідний запис до журналу обліку договорів про визнання електронних документів з платниками податків та видає платнику податків один примірник договору.

Згідно з р. 6 примірного договору про визнання електронних документів зазначений договір діє до закінчення строку дії посилених сертифікатів відкритих ключів.

Якщо платник податків подає до органів ДПС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей договір вважається пролонгованим до закінчення терміну дії нових посилених сертифікатів ключів.

Згідно із >ст. 6 Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані, як дату і час початку та закінчення строку дії сертифіката та інформацію про обмеження використання підпису.

Строк дії сертифікатів законодавчо не обмежений, але акредитовані центри сертифікації ключів видають такі сертифікати суб'єктам підприємництва тільки на один рік.

Підстави для розірвання договору про визнання електронних документів в односторонньому порядку з боку органів ДПС визначені у р. 6 примірного договору. Зокрема, орган ДПС має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку ненадання платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни платником місця реєстрації.

У разі припинення дії договору надісланий платником податків податковий документ в електронному вигляді не приймається.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Rate this post:

Add comment